2012, മേയ് 4, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഗേറ്റ് നിര്‍മ്മാണം


ഗേറ്റ് നിര്‍മ്മാണം
INKSCAPE തുറന്ന് Create Circle tool എടുത്ത് സ്ക്രീനില്‍ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക
Edit Path by nodes എന്ന ടൂള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന നോടുകളില്‍ വൃത്താകൃതിയില്‍ ഉള്ളതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താല്‍ വുത്തം അര്‍ദ്ധവൃത്തമായി മാറും.
സെലക്ഷന്‍ ടൂള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അര്‍ദ്ധവൃത്തത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൂപ്ലിക്കേറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക


അടുത്തതായി ഡൂപ്ലിക്കേറ്റിന്റെ വലിപ്പം കുറക്കണം .ഇതിനായി സെലക്ട് ചെയ്തതിനുശേഷം ctrl ഉം Shift കി യും ഒരുമിച്ച് അമര്‍ത്തികൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരുമൂലയില്‍ നിന്ന് അകത്തേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്താല്‍ എല്ലാ വശത്ത് നിന്നും വലിപ്പം ഒരേ പോലെ കുറയുംഇപ്പോള്‍ ചെയ്ത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഒരു തവണ കൂടി ആവര്‍ത്തിച്ച് രണ്ടാമത്തെ അര്‍ദ്ധവൃത്തത്തേക്കാള്‍ ചെറുതായ ഒരു ഡൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൂടി ഉണ്ടാക്കുക . പുതിയ അര്‍ദ്ധവൃത്തങ്ങള്‍ക്ക് കളര്‍ പെല്ലറ്റില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വ്യത്യസ്ഥ നിറങ്ങള്‍ കൊടുക്കുക
ടെക്സ്റ്റ് ടൂള്‍ ഉപയോഗിച്ച് സ്കൂളിന്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ആവശ്യത്തിന് വലിപ്പവും നിറവും നല്‍കുക. ഷിഫ്റ്റ് കി ഉപയോഗിച്ച് സ്കൂളിന്റെ പേരും രണ്ടാമത്തെ അര്‍ദ്ധവൃത്തവും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് മെനുവിലെ പുട്ട് ഓണ്‍ പാത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ടെക്സ്റ്റ് ടൂള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പേരിന്റെ ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം സ്പെയ്സ് കി ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാനം കമാനത്തിന്റ മധ്യഭാഗത്തായി കൃമീകരിക്കുക.


അടുത്തതായി രണ്ടാമത്തെ അര്‍ദ്ധവൃത്തത്തിന്റെ ഫില്‍ കളറും സ്ട്രോക്കും ഒഴിവാക്കണം. ഇതിനായി രണ്ടാമത്തെ അര്‍ദ്ധവൃത്തത്തം തിരഞ്ഞെടുത്തതിനു ശേഷം ഒബ്ജക്ട് മെനുവിലെ ഫില്‍ ആന്‍ഡ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഫില്‍ എന്ന ഭാഗത്തും സ്ട്രോക്ക് പെയിന്റ് എന്നഭാഗത്തും No Paint എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഇപ്പോള്‍ രണ്ടാമത്തെ അര്‍ദ്ധവൃത്തം സ്ക്രീനില്‍ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകും.അടുത്തതായി ഒന്നാമത്തെ അര്‍ദ്ധവൃത്തവും മൂന്നാമത്തെ അര്‍ദ്ധവൃത്തവും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം പാത്ത് മെനുവിലെ ഡിഫ്രന്‍സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക1 അഭിപ്രായം: